ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 08-07-2018

 • ਨੋਟ:ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ 2018 ਹੈ
 • ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗ-2 / ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ/ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ/ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ interview/counselling ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 54 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।
 • ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਵਖ ਵਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਚ ਭਰੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
 • Sr. No.

  Class

  Date of Interview

  VENUE FOR INTERVIEW

  VENUE FOR STUDENTS TO SIT

  1

  Diploma in Food & Beverage Services

  21 July 2018

  Dept. of Hotel Management

  Dept. of Hotel Management

  2

  Diploma in Food Production

  20 July 2018

  Dept. of English

  Room No. 2

  3

  BSc Bio. Tech.- II & III

  18 July 2018

  Botany Lab

  Botany Lab

  4

  BSc Med.- I

  16 July 2018

  Zoology Lab

  Zoology Lab

  5

  BSc Med.- II

  19 to 20 July 2018

  Botany Lab

  Botany Lab

  6

  BSc Med.- III

  17 July 2018

  Chemistry Lab

  Room No 7

  7

  BSc Non Med.- I

  16 July 2018

  Physics Lab

  Room No 26

  8

  BSc Non Med.- II

  18 to 19 July 2018

  Chemistry Lab

  Room No 6

  9

  BScNon Med.- III

  20 to 21 July 2018

  Chemistry Lab

  Room No 7

  10

  BA-I Hon. Sch. In Eco.

  16 July 2018

  Dept. of Geography

  Dept. of Geography

  11

  BA Eco. Hons.-II

  20 July 2018  9.00am

  Dept. of Geography

  Dept. of Geography

  12

  BSc Eco. Hons.-III

  20 July 2018  11.50am

  Dept. of Geography

  Dept. of Geography

  13

  BA-I

  16 July 2018

  Comp. Lab-III (Room54)

  Room No 50, 51

  14

  BA-II (BOYS)

  17 to 21 July 2018

  Dept. of Computer Sci.(48)

  Room No 49

  15

  BA-II (GIRLS)

  17 to 21 July 2018

  Dept. of English

  Room No 2, 3

  16

  BA-III

  18 to 21 July 2018

  Dept. of Physical Edu.

  College Gym.

  17

  B.Com-I

  16-17 July 2018

  Dept. of Commerce

  College Auditorium

  18

  B.Com-II

  19 to 20 July 2018

  Dept. of Commerce

  College Auditorium

  19

  B.Com-III

  21 to 22 July 2018

  Dept. of Commerce

  College Auditorium

  20

  BCA-I

  16 July 2018

  Comp. Lab-I (R # 47)

  Room No 45

  21

  BCA-II

  18 to 19 July 2018

  Comp. Lab-I (R # 47)

  Room No 45

  22

  BCA-III

  20 to 21 July 2018

  Comp. Lab-I (R # 47)

  Room No 45

  23

  BBA-I

  21-Jul-2018

  Comp. Lab-II (R # 117)

  Room No 114

  24

  BBA-II

  17 to 18 July 2018

  Comp. Lab-II (R # 117)

  Room No 114

  25

  BBA-III

  19 to 20 July 2018

  Comp. Lab-II (R # 117)

  Room No 114

  26

  MA Pol. Sc.-I

  17  to 18 July 2018

  Dept. of Political Science

  Room No 48

  27

  MA Pol. Sc.-II

  20 July 2018

  Dept. of Political Science

  Room No 48

  28

  MSc PHYSICS-I

  21 to 22 July 2018

  Physics Dept.

  Room No 26

  29

  MSc PHYSICS-II

  20 July 2018

  Physics Dept.

  Physics lab

  30

  MSc MATHS-I

  19 to 20 July 2018

  Dept. of Mathematics

  Room No 14

  31

  MSc MATHS-II

  21 July 2018

  Dept. of Mathematics

  Room No 14

  32

  M.A PHILOSOPHY-I

  21 to 22 July 2018

  Dept. of Philosophy

  Yoga Centre

  33

  M.A PHILOSOPHY-II

  20 July 2018

  Dept. of Philosophy

  Yoga Centre

  34

  M.A HISTORY-I

  19 to 20 July 2018

  Dept. of History

  Room No 50

  35

  M.A HISTORY-II

  18 July 2018

  Dept. of History

  Dept. of History

This document was last modified on: 21-Jun-2018