ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥
ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੋਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ ॥ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ॥੨੩੧॥

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ - ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ।


ਬਿਨਾ ਯੂਜ਼ਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਤੋਂ ਆਨਲਾਇਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਬੱਸ ਪਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਦਫਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੋਟਿਸ

ਪੱਤਰ ਨੰ: ੫੩੦ਮਿਤੀ: ੦੭/੦੮/੨੦੧੭

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇੰਨਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ:-

Average of two Tests

40% of Internal Assessment Marks

Assignment

40% of Internal Assessment Marks

Attendance

20% of Internal Assessment Marks

  • ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੭ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੭ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।